News

04/11/16. Szkolenie dla wolontariuszy


Informujemy ze w dniach 19/20 listopada odbędzie się szkolenie dla wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w organizację naszego wyścigu. Start szkolenia sobota ok godz 12-13.
Szkolenie skierowane jest dla organizatorów, wolontariuszy, lekarzy weterynarii, oraz fotografów. Celem szkolenia jest podział zadań, wyznaczenie grup roboczych oraz zapoznanie całej obsługi wyścigu z przebiegiem trasy.
Szkolenie odbędzie się na terenie gospodarstwa agroturystycznego AuroraHusky ( www.aurorahusky.pl )
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. +48608467328
_______________

22/09/16. Obowiązkowe szczepienia


Wszystkie psy biorące udział w wyścigu muszą być:
- oznakowane przy pomocy mikroczipu (ISO-3166)
- posiadać ważne szczepienia przeciwko: nosówce, parwowirozie, zapaleniu wątroby oraz wściekliźnie
Szczepienia powinny być dokonane conajmniej 14 dni przed startem wyścigu a w przypadku wścieklizny 21 dni (dotyczy pierwszej dawki szczepionki).
________________

13/09/16. Opłata startowa


W związku ze zbliżającym się terminem dokonywania opłat rejestracyjnych podajemy dane do przelewu:

Agroturystyka Aurora Husky
Biskupice 15
78 425 Bialy Bor

Nr konta bankowego:
PL60931710251301113630000010

BIC/SWIFT: GBWCPLPP

Tytułem: MW2016

Nazwa Banku: Bank Spoldzielczy w Slawnie Oddz. Bialy Bor.
_______________

01/08/16. Otwieramy nową klasę wyścigu


Nawiązując do sondy przeprowadzonej w ramach pomysłu organizacji dodatkowej klasy na krótszym dystansie (ok 85km) informujemy iż zapadła decyzja o rozpoczęciu oficjalnych zapisów i uruchomieniu 2 klas (MW130 oraz MW85). Niebawem w dziale ZAWODNICY pojawi się dodatkowa lista dla nowej kategorii. Prosimy zatem wszystkich zainteresowanych o wysłanie oficjalnego zgłoszenia (osoby które już dokonały rejestracji przy użyciu formularza są oficjalnie zgłoszone do wyścigu).
_______________

12/07/16. Sonda nt. dodania nowej klasy


W związku z zapytaniami maszerów którzy chcieliby spróbować sił na szlaku Maszerskiej Wyrypy którzy nie dysponują dostateczną ilością psów bądź obawiają się długości trasy padła propozycja ustanowienia dodatkowej klasy dla zaprzęgów mniejszych niż 8 psów. W odpowiedzi na ewentualne zapotrzebowanie w tym temacie jesteśmy w stanie ustanowić 2 klasy (pełnowymiarową MW130 oraz skróconą MW85). Dodatkowa klasa skierowana byłaby do zaprzęgów od 6-8 psów. Trasa wyścigu pokrywałaby się z dotychczasową z tym że meta dla skróconej wersji wyścigu znajdowałaby się na punkcie kontrolnym Żubrowo. Zaprzęgi miałyby więc do pokonania 35 km pierwszego odcinka trasy, następnie 3h obowiązkowego odpoczynku i 50 km pomiędzy CP Biskupice i CP Żubrowo.

Warunkiem uruchomienia dodatkowej "skróconej" klasy jest zgłoszenie conajmniej 5 zaprzęgów. Zgłoszenia lub ewentualne pytania/sugestie prosimy przesyłać drogą mailową.
_______________

11/07/16. Machina ruszyła!!!


Z przyjemnością ogłaszamy że inicjatywa organizacji wyścigu psich zaprzęgów w formule bezetapowej się zmaterializowała. Zapraszamy zawodników do rejestracji! Wciąż pracujemy nad detalami niniejszej strony internetowej ale już dziś możecie zapoznać się z większością szczegółów dotyczących naszego wspólnego wydarzenia.

Volunteers meeting


Volunteers meeting (19/20 November) - for all volunteers involved in our race project.
The meeting is adressed especially for staff, volunteers, vets, official photographs. We will talk about the trail, veterinary issues etc, etc, We will also decide who is doing what on the trail.

The meeting is arranged in the guesthouse of AuroraHusky farm (www.aurorahusky.pl)
For details please call +48608467328Mandatory Vaccinations


All dogs that participate in the race shall be marked with a microchip implant (ISO-3166) and vaccinated against:
distemper, parvovirus, hepatitis
No participating dog shall have taken any vaccinations during the last 14 days prior to race start. The rabies vaccine given for the first time is not valid till after 21 days.


Participation fee


The registration fee is payable to:
Bank and transfer charges are to be paid by the participant.

Agroturystyka Aurora Husky
Biskupice 15
78 425 Bialy Bor

bank account:
PL60931710251301113630000010

BIC/SWIFT: GBWCPLPP
payment for: MW2016

Name of the bank: Bank Spoldzielczy w Slawnie Oddz. Bialy Bor.


The new shorter race category is OPEN!


Due to last post about adding to the race rules a new shorter category (ca. 85km), We can confirm that it is now officially open. Now You can Register Your team not only to the full distance MW130 but also for the MW85. There will be special participant list on the website for the new category. If You are interested please send us Your official registration via form on this website (For those of You that already registered to the MW85 by the form on the website - Your registration is valid and Your name will appear on the participant list in a few days).


Poll on adding a new class


Due to questions from mushers who would like to try their selves on the trail of Maszerska Wyrypa but do not have a sufficient number of dogs, or are afraid about length of the trail we are thinking about establishing an additional class for teams smaller than 8 dogs. In response to the possible interest we are able to establish two classes (full-size MW130 and shorter MW85). Additional class would be addressed to teams of 6-8 dogs. The race trail would be the same as full-size one, except that the finish line for the shortened version would be at the checkpoint Żubrowo. The teams would have therefore to overcome the 35 km of first leg, then 3h mandatory rest and 50 km between CP Biskupice and CP Żubrowo.

The main condition for establishing an additional "shortened" class is registration of at least 5 teams. If You are interested please send us Your application or questions / suggestions via e-mail.And we are off!!!


We are pleased to announce that sleddog race in the non staged formula in Poland now is a fact. Now You can register Your team! We are still working on the details of this website, but You should already find almost all the important info about the whole event.
Partnerzy:
Karol Henke ( English) +48 608467328
Jacek Sadyś +48 600093161
biuro@maszerskawyrypa.pl